Sale!
  • image

Vải địa kỹ thuật dệt

VNĐ

Ứng dụng:sản phẩm thường đựơc dùng làm cốt gia cường cho công tác xử lý nền đất yếu.

Từ khóa: .... Danh mục: , Hoodies.
  • Mô tả
  • Đánh giá

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này