Sale!
  • image

Vải địa kỹ thuật không dệt

VNĐ

Vải địa kỹ thuật không dệt gồm những sợi ngắn và sợi dài liên tục,không theo một hướng nhất định nào,được liên kết với nhau bằng phương pháp hoá(dùng chất chống dính),hoặc nhiệt (dùng sức nóng) ,hoặc cơ (dùng kim dùi).

Từ khóa: .... Danh mục: , Hoodies.
  • Mô tả
  • Đánh giá

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này